EXPOSITIE 2019

Tijdens de opening van de expositie die door de voorzitter Leen Buijs en de burgemeester van Echt-Susteren verzorgd werd waren de bezoekers in grote getale komen opdagen. Overweldigend, zeker 100 bezoekers alleen al tijdens de opening…!

Nadat Leen en burgemeester Jos Hessels de prijzen van de fotowedstrijd voor leerlingen van het Connect College hadden uitgereikt verplaatste het grote gezelschap zich naar de expositiezaal.

Hier hadden de leden, ieder op eigen wijze hun werken en specialiteiten tentoongesteld. Een zeer gevarieerd schouwspel hetgeen door de bezoekers op prijs werd gesteld.

Gedurende de zaterdag en zondag hebben nog vele mensen van Echt en ver daar buiten de weg naar het Museum voor de Vrouw weten te vinden om onze foto’s te komen bekijken.

Kortom hebben we een mooie, gezellige en goed verzorgde expositie neer gezet. Dank aan allen en vooral aan de expositiecommissie die veel werk heeft verzet.

EXPOSITIE 2017

Op 15, 16 en 17 september heeft fotokring Echt geëxposeerd in Susteren. De expositie was gehuisvest in een opslag loods. Deze sobere en minimalistische setting kwam de geëxposeerde foto’s echter ten goede. 19 leden exposeerden hun vrije werk, ieder op hun eigen manier. Het kundige organisatieteam heeft van deze mix van zeer uiteenlopende beelden een samenhangende expositie gemaakt.

Op de feestelijke opening, we bestaan immers 60 jaar, werd iedereen verwelkomd met een drankje. Na een kort en bondig voorwoord van de voorzitter Leen Buijs, was fotobond voorzitter Frans Grommen aan het woord die fotokring Echt feliciteert met haar 60 jarig bestaan.

Hierna werd de expo op een leuke manier geopend door Richard Wering. Die de oprichting en het bestaan van de fotokring in een kunsthistorische context plaatste.

De opening is gefilmd door omroep LOES en wordt in week 39 uitgezonden, trailer staat al op facebook.

De opening werd goed bezocht, het was gezellig druk, zelfs ik (en ik ben toch een beetje een outsider in het expositie gebeuren) zag veel bekende en iets minder bekende gezichten. Er waren mensen van fotoclub ’t Vugelke uit Maaseik die zichzelf terugzagen op historische foto’s uit ons eigen archief.

Op zaterdag en zondag werd de expositie goed bezocht, er kwamen zelfs mensen helemaal uit Dordrecht. Afgereisd met de trein speciaal voor de expositie van fotokring Echt, in Susteren. Nadat zij de expositie goed hadden bekeken hebben we deze nog de weg gewezen naar de expositie in Centre Ceramique in Maastricht, maar dat kan natuurlijk alleen nog maar tegenvallen.

Op zondag hadden we gedurende de dag nog wat extra aanloop door de garage verkoop in de straat.

Om 17:00 uur werd de expositie ceremonieel gesloten door de voorzitter en werd er door de organisatie en de leden opgeruimd, om 20:00 uur was er niets meer te zien, maar gelukkig kunnen we nog terugblikken met de onderstaande foto’s.

Dan wil ik nog de leden van het organisatie team bedanken voor het organiseren, de familie Peters voor het beschikbaar stellen van de de accommodatie, Richard Wering voor zijn inspirerende woorden en tot slot alle bezoekers.

Op de website van de Fotobond staan ook nog 2 expositie verslagen, Expositie verslag van de Fotobond