Veel slechter kan het nieuwe jaar voor Fotokring Echt niet beginnen. Helaas moeten we afscheid nemen van één van onze trouwste oorspronkelijke leden, “Jos Roch”.

We herinneren ons Jos als een clublid dat altijd opbouwende kritiek kon geven bij de beoordeling van foto’s van leden. Nooit negatief, altijd “to the point” en goed verwoord. Zijn werk bestond uit altijd herkenbare Jos foto’s: beweging, weerspiegeling, doorkijkjes.

We hebben Jos zeer gewaardeerd als deskundig bestuurslid, in de lange periode dat hij secretaris was van Fotokring Echt. Voor Fotokring Echt was niets te veel. Toen de club uit slechts 5 leden bestond had hij zelfs een dubbele bestuursfunctie: secretaris én voorzitter. Het jaaroverzicht dat Jos maakte, daar keken we ieder jaar weer naar uit. Hij vertelde dat op een manier zoals Jos dat alleen kon doen. Jos we zullen je gaan missen!

JOS ROCH

Echt 5 februari 1951 – Echt 31 december 2016

Met Jos zijn woorden:

’t Woor eine Sjoane tied, Bedanktj allemaol, sónger spiet.

Save