Openbare bespreking en prijsuitreiking Foto Individueel 2018 in Rijen.

In de categorie SPORT behaalde Lianne Peters met de foto VOLLE GALOP de 1e prijs en een ZILVEREN certificaat.
Samen met fotovrienden van FK-Echt maakte ze er een gezellige dag van.

De winnende foto: VOLLE GALOP